חזון העמותה

בקול, הארגון המייצג של כבדי השמיעה בישראל, חותר להעצמה, שוויון הזדמנויות ושילוב אמיתי של כבדי השמיעה בישראל, בכל תחומי החיים, כך שכל איש ואשה כבדי שמיעה בישראל יוכלו למצות את כישוריהם, בכל תחום, על פי נטיות לבם.

הצטרפו לבקול

"בקול" הוא הארגון היחיד בארץ שהוקם ומנוהל על ידי אנשים כבדי שמיעה, למען שיפור איכות החיים של אנשים כבדי שמיעה מעל גיל 18, ושילובם בתעסוקה, בהשכלה, בחיי המשפחה, התרבות והקהילה. אנחנו מתחייבים להמשיך ולפעול למען רווחתם של האנשים כבדי השמיעה בישראל.